หน้าหลัก
ภาษาอังกฤษ > ภาษาไทย > หน้าหลัก  
ขนาด: 
 
ประเด็นร้อน
 
Thai workers from United Farm Workers call on Charge d' Affairs -- (7 Nov. 2008)
 


  ข้อมูลเกี่ยวกับ H2Aโปรแกรม   
  ข่าว  
  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ประสบการณ์ต่างประเทศของสมาชิก
ข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน: ข้อบังคับในการเก็บข้อมูล
ข้อมูลและคำแนะนำทั่วไป
 
ยินดีต้อนรับ
 
ในฐานะประธานของยูไนเต็ด ฟาร์ม เวิร์คเกร์ส เราสหภาพแรงงานเกษตรกรรมขอต้อนรับท่าน สหภาพแรงงานเกษตรกรรมมีความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของชาวเกษตรกรในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสี่สิบปีที่ผ่านมาเราได้ต่อสู้เพื่อให้ความเคารพต่อสิทธิและผลประโยชน์ของลูกจ้างเกษตรกรไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตาม เราเข้าใจและส่งเสรีมจุดมุ่งหมายของท่าน ในขณะเดียวกันเราอยากข่อความร่วมมือและความสนับสนุนจากท่าน ถ้าเราร่วมมือกันเราทำได้