วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ภาษาอังกฤษ > ภาษาไทย > วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ขนาด: 
    ส่งเสริมชาวเกษตรกรรมและคนงานต่างๆให้มีจิดสํานิกและวิธีการเพื่อสามารถรับผลประโยชน์ในสงคม
 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 
ความถูกต้อง
ทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาทั้งตอนที่ไม่มีคนมอง
เราทำได้
ส่งเสริมความมั่นใจความกล้าการเสี่ยงโชคในบุคคลเพื่อมีความสามารถทำได้ทุกอย่าง
นวัตกรรม
การไล่ตามความคิดเห็นไม่เสมอ
ไม่มีความรุนแรง
การปฏิบัติที่เป็นธรรมวินัย
การส่งเสริม
ความเห็นและนับถือขั้นพื้นฐานในประชาชน