สมุดภาพ
ภาษาอังกฤษ > ภาษาไทย > สมุดภาพ  
ขนาด: 
 
  การประชุมครั้งที่ 18 ของสหภาพแรงงานเกษตรกรรม ยูไนเต็ด ฟาร์ม เวิร์คเกอร์ส
  ยินดีต้อนรับสมาชิกไทย
  การร่วมมือระหว่าง NCCM กับ UFW
  สมาชิกเพนซิลวาเนีย
  สมาชิกในฮาวาย
  การตกลงร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานเกษตรกรรมและคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้านถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
  สมาชิกไทยในยูท่าห์
  สมาชิกในประเทศไทย
  สมาชิกในนิว ยอร์ค
  สมาชิกในโคโลราโด
  การลงนามต่อรองร่วมกันของยูไนเต็ด ฟาร์ม เวิร์คเกอร์ส กับโกลบัล ฮอไรซันส์